Τα ιστολόγια σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα

 Ο ερχομός της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου έδωσε στους πολίτες την δυνατότητα να εκφράσουν δημόσιο λόγο και να απαντήσουν δραστικά στην μειωμένη αξιοπιστία των παραδοσιακών μέσων. Εκτοπίζουν όμως τα ιστολόγια τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας;

Περιμένω τα σχόλια σας!!!